nldeen

Drabo investeert in FMS lijn Fastems en in Niigata bew. centrum

28-08-2013
Tot hier en geen meter verder. Als de FMS lijn nog 1 meter langer wordt, dan blokkeren wij de doorgang naar onze nieuwste productiehal, hal nr 4. Oftewel, Drabo maximaliseert haar FMS lijn tot aan waar mogelijk is. Het is een hele stap, maar om deze uitbreiding in 2-en op te splitsen is te kostbaar.

Geschiedenis

Het eerste gedeelte van het FMS dateert van begin 2008. Hier is destijds de basis gelegd voor de toekomst.. Met de toen ontworpen lay-out was de opzet om bij groei van de onderneming, hier verder in te kunnen investeren. In 2008 is het eerste horizontale bewerkingscentrum, een Niigata HN80D met pallet afmeting 800x800 mm, geÔntegreerd in de FMS lijn. Na enkele jaren ervaring en groei van de onderneming is de 2de fase in werking gezet namelijk uitbreiding van de bestaande FMS lijn en integratie van een 2de horizontale bewerkingscentrum. Ditmaal een Niigata SPN701 met pallet afmeting 630x630 mm. Hierdoor ontstond eigenlijk al een vrij unieke automatiseringslijn, namelijk dat in 1 FMS lijn, 2 verschillende pallettypen gehandeld konden worden. Deze fase vond plaats in begin 2010.
Nu ruim 2,5 jaar later komt de grootste stap, het meer dan verdubbelen van de huidige FMS lijn en het integreren van 2 horizontale bewerkingscentra: 1x Niigata SPN701 welke als stand alone machine fungeerde en 1 nieuw te plaatsen horizontaal bewerkingcentrum, een Niigata HN800S machine.

Plan van Aanpak

De uitbreiding van de Fastems lijn vergt een behoorlijk logistieke uitdaging. De FMS lijn is in een put gebouwd ivm de werkhoogte die benodigd is om 2 pallets boven elkaar in het magazijn te kunnen plaatsen. Alvorens er begonnen kan worden met het voorbereiden van de put, moesten er eerst nog 5 machines verplaatst worden. Nadat de 4 kleinere freesmachines hun nieuwe plek hadden gekregen, moest de Niigata SPN701 machine verplaatst worden. Deze machine (22 ton zwaar) stond als stand-alone machine, precies in de lijn van de nieuw te maken put. Uiteindelijk is de machine 180 graden verdraaid en op zijn nieuwe plek gezet zodat dit straks de derde machine is die geÔntegreerd wordt in de FMS lijn. De Niigata SPN701 heeft uiteindelijk maar 4 dagen stilstand gehad. Na 4 dagen was de machine weer geheel geometrisch uitgelijnd en afgesteld door de firma Evolent en hadden wij na het eerste product direct weer vrijgave van onze kwaliteitsdienst om de productie weer op te starten.

Nu de verhuizing van de machines een feit was, kon er gestart worden met het zagen van het beton. De put is 27 meter langer geworden, meer dan een verdubbeling van onze huidige FMS lijn. Tevens zijn er drie uitsparingen gemaakt tbv de wissel- en kantelstations. Na het zaagwerk zijn de betonnen platen verwijderd en is de put uitgegraven tot de juiste diepte. Naast het zagen van de put en de stations is ook de fundatie tbv de nieuwe Niigata HN800S machine gemaakt. De fundatie voor deze machine alleen al is al goed voor 25 m3 beton. Uiteindelijk zijn in week 34 de vloeren gestort en een paar dagen later de wanden. In een relatief kort tijdsbestek heeft deze uitvoering kunnen plaatsvinden en zijn er veel uren in eigen beheer ingestoken.
Nu deze fase achter de rug is, wordt er flink doorgewerkt om alles voor het einde van week 35 gereed te krijgen om de werkvloer maar ook de nieuwe put gecoat te krijgen. Een aantal jaren geleden zijn wij gefaseerd begonnen met het coaten van de werkplaatsvloer. Niet alleen de werkplaats krijgt een andere en frissere uitstraling, het tilt het hele bedrijf als het ware op naar een hoger niveau. Hoe vaak zie je wel niet bij machinefabrieken dat de vloeren gitzwart zijn. Zoín soort uitstraling willen wij niet en kiezen bewust voor een gecoate vloer. Bijkomend voordeel is dat deze gietvloer ook nog eenvoudig schoon te houden en te maken is, wat erg belangrijk is voor de gehele uitstraling van Drabo.
Het coaten van de vloer zal 2 dagen in beslag nemen en de vloer mag pas na dag 3 weer belast worden. Ondanks dat dit ongemakkelijk maar onvermijdelijk is, heeft het ons in al die jaren nog nooit productie verlies gekost. Simpelweg door goed te plannen en alles goed af te stemmen. De vloer zal op vrijdag en zaterdag gecoat gaan worden en na het weekend kan de vloer weer belast worden.
Als dit achter de rug is, lopen wij keurig op schema wat afgestemd is met Fastems en Evolent. Wij kiezen er bewust voor om de hele operatie van Fastems ook samen met Evolent te laten plaatsvinden. Het is elke keer weer gebleken dat wij elkaar allemaal nodig zijn en om de installatie en integratie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Zoals de planning nu verloopt, zijn wij met ons gedeelte klaar in week 37. Vanaf week 38 verwachten wij de eerste delen van Fastems te ontvangen die vervolgens in week 39 zal starten met het opbouwen van het magazijn.

 

Planning Fastems

Het is nog wel even puzzelen geweest met Fastems, maar er ligt nu een haalbare planning. Wat van groot belang is, is dat zij week 39/40 starten met het opbouwen van magazijn en het plaatsen van de rails waar de carrier over heen rijdt. Nadat de rail is gemonteerd, kan haaks hierop de nieuw te plaatsen HN800S machine geplaatst worden.
Zodra het magazijn staat en ingeregeld is, kan het huidige kantelstation verplaatst worden. Ons huidig kantelstation moet 2 machines voorzien van producten. Het is gebleken dat dit station regelmatig een bottleneck is mbt de doorloopsnelheid en aanvoer van pallets naar de machines. Als de nieuwe lijn straks klaar is, moeten er 4 machines voorzien worden en wordt het probleem alleen maar groter. Om dit goed op te vangen komen er straks twee draai- kantelstations en 1 draaistation. Totaal 3 stations om werkstukken op te kunnen op- & afspannen.

De volgende fase is het installeren van de intermediate stations. Tbv de SPN701 en de HN800S is een tussenstation (intermediate station) benodigd die ervoor zorgt dat de machinepallet vanuit de machine afgegeven wordt aan dit station zodat de carrier de pallet vervolgens kan oppakken en op de juiste plek in het magazijn kan wegzetten, een soort bufferstation dus.
Zodra deze fase gereed is, is de laatste stap de oplevering en acceptatie. Als alles volgens planning verloopt, zal dit in week 45 zijn.

Nieuw bewerkingscentrum, Niigata HN800S

Zodra Fastems met het tussenstation van de nieuwe machine wil gaan starten, is het van belang dat de nieuwe machine reeds op zijn definitieve plek staat. Het horizontale bewerkingscentrum is afkomstig van de Japanse machinebouwer Niigata, in Nederland vertegenwoordigd door de firma Evolent uit Weesp. De HN800S serie is nieuw en uniek in zijn soort. De machine heeft in de X-as en Z-as rollengeleiding maar in de Y-as blokgeleiding. Dat maakt de machine sterk en stabiel, maar ook snel. De HN800S heeft niet alleen het grootste werkbereik in zijn klasse, maar mag ook beladen worden tot maximaal 2500 kg op de machinepallet. Ondanks dit, kan de machine nog een ijlgang behalen van 41m/min. De machine is uniek in Nederland. Alvorens de machine naar Drabo gaat, zal deze nog worden tentoongesteld op de EMO in Hannover van 16 tm 21 sept 2013. Gelijk na de EMO moet de machine verhuisd worden naar Drabo en zal daar vanaf week 41 worden opgebouwd. De machine is uitgevoerd met een 37kW spil met een max toerental van 6000 owm/min. Verder is de machine voorzien van een Fanuc 30iM besturing en het Niigata gereedschapsbewakingssysteem, wat schade aan machine, werkstuk en gereedschap voorkomt. Naast deze opties, wordt de machine uitgevoerd met een dubbel kettingmagazijn. Totaal is er straks plaats voor 255 gereedschappen om zo de grootst mogelijke flexibiliteit op te bouwen in het gereedschapsmagazijn. Onze ervaring leert dat een gereedschapsmagazijn van 126 altijd te weinig blijkt te zijn en er keuzes gemaakt moeten worden welk gereedschap mag blijven en welke niet.

Onbemande productie

Waar klanten steeds meer behoefte aan hebben, is aan flexibele productie. Naast flexibiliteit is onbemande productie de andere belangrijke drijfveer voor het uitbreiden van het Multi Level Systeem (MLS) van Fastems. Echter met het alleen uitbreiden van het MLS systeem zijn we er nog niet. Het huidige systeem biedt plaats voor 20 pallets 630x630 mm en 20 pallets 800x800 mm. Wij merken elke keer weer dat wij niet genoeg pallets en kubussen kunnen hebben en de nieuwe MLS lijn biedt straks plaats aan 104 palletlocaties waarvan 64 pallets 630x630 mm en 40 pallets 800x800 mm. Deze uitbreiding in machinepallets en kubussen zal gefaseerd plaats vinden en zal gestaag de MLS lijn moeten gaan vullen. Wij hopen aan het einde van het jaar er zoín 20 stuks bij in te kunnen plaatsen.
Mede door het aantrekken van nieuwe klanten en industrieŽn is de uitbreiding een welkome aanvulling in onze fabriek. Nu al kunnen wij zien dat het handmatig wisselen van machinepallets op de stand alone machine tijdrovend is. Nadat de pallet gewisseld is, moet de eerste serie eerst naar de meetkamer voor vrijgave. Straks met de nieuwe lijn is dit niet meer nodig en ondervindt de productie minder verstoring.
Verder is er al door diverse klanten interesse getoond in onze nieuwe lijn en nieuwe machine. Zeker van bestaande klanten die het nu erg druk hebben. Zij zien mogelijkheden voor het laten bewerken van hun producten op een nauwkeurige machine en hebben reeds een afspraak gemaakt om ons in november te bezoeken als alles operationeel is.


Drabo Hardenberg B.V. Tel.: (+31) 523 - 26 39 39
Energieweg 13 Fax: (+31) 523 - 26 45 18
7772 TV Hardenberg E-mail: info@drabo.nl